Waar werken jullie? 

We zorgen voor voedselpakketten voor de meest getroffen inwoners van de eilanden Curaçao, Aruba en Sint Maarten.

Hoeveel mensen op de eilanden zijn echt arm?

Alleen op Curaçao gaat het al over bijna 40.000 die onder de armoedegrens leven.

Waarom werken jullie niet op Bonaire, St. Eustasius en Saba? 

Deze actie is voor de drie autonome landen in ons koninkrijk. Bonaire, St. Eustatius en Saba (BES eilanden) zijn bijzondere gemeenten binnen het koninkrijk. De Nederlandse overheid heeft onlangs hulp toegezegd voor deze BES eilanden, en ook voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Waarom komen jullie niet in actie voor Nederland, daar zijn

ook heel veel mensen getroffen door Corona?

Helemaal waar! Corona is een virus dat de hele wereld en dus ook Nederland raakt. Wij ondersteunen van harte initiatieven om mensen in Nederland een hart onder de riem te steken of te helpen! Zo ondersteunt Cordaid #nietalleen: een platform waar vraag naar acute hulp en aanbod van (financiële) steun bij elkaar worden gebracht met inmiddels meer dan 1500 initiatieven door het hele land. Daarmee bouwt Cordaid voort op haar ervaring met programma’s en projecten gericht tegen armoede en uitsluiting in eigen land.

Hoe zorgen jullie dat het geld goed besteed wordt?

We werken met lokale hulporganisaties, zoals op Aruba en Curaçao: Caritas Willemstad en de SHC (Samenwerkende Hulporganisaties Curaçao). Op Sint Maarten werkt de organisatie K1. Zij kennen de lokale situatie, hebben contacten in de plaatsen en wijken, ze registreren de hulpbehoevenden zodat de hulp terecht komt bij wie het echt nodig heeft. Deze organisaties monitoren wat ze doen en rapporteren aan Cordaid hoe de hulp is besteed.

Waarom werken jullie met Cordaid samen?

Cordaid werkt al jaren op Curaçao en heeft ook met de orkaan Irma op Sint Maarten noodhulp verleend. Ze werken met lokale partners die de situatie ter plekke goed kennen. Samen met hen en andere organisaties zorgen we met deze actie voor voedselpakketten voor de armste en meest kwetsbare mensen op Curaçao, Aruba en Sint Maarten.

Zorgen jullie ook voor medische hulp?

Op dit moment gaat het echt over de eerste voedselhulp aan mensen die door de Corona crisis zwaar zijn getroffen.

Waarom geven jullie voedselpakketten?

Dit is het meest noodzakelijk op dit moment. Veel mensen hebben geen geld om voedsel te kopen en lijden zo echt honger.

Waar kunnen mensen zich aanmelden om een voedselpakket

te ontvangen of op te komen halen?